Produkcja i regeneracja panewek, łożysk ślizgowych.

Metody regeneracji:

 • metoda natrysku plazmowego o największym wiązaniu cząsteczkowym

 • dynamiczna odśrodkowa

 • statyczna ciśnieniowa

 • wibracyjno ciśnieniowa

Rodzaje regenerowanych łożysk i panewek:

 • łożyska turbinowe

 • łożyska pomp

 • łożyska klatkowe walcarek

 • łożyska sprężarek

 • łożyska dzielone

 • łożyska cienkościenne

 • panewki młynowe

 • panewki dla tartaków

 • pierścienie

Zakres regeneracji:

 • usunięcie zużytego stopu

 • badania techniczne korpusów

 • likwidacja pęknięć w korpusach

 • obróbka cieplna i chemiczna

 • przygotowanie do wylania

 • wylanie stopem łożyskowym

 • obróbka skrawaniem zgrubna

 • obróbka na gotowo powierzchni

 • badania penetracyjne i ultradźwiękowe przylegania stopu

Zregenerowane łożyska poddawane są  wnikliwym badaniom  penetracyjnym oraz ultradźwiękowym zgodnie z normami ISO 4386/1 Paint bearings-Metalic multilayer plain bearing part 1 non -destructive PN -76/M-70050,PN-75/M70051 wszystkie zregenerowane łożyska uzyskują  poświadczenia wyników badań oraz atesty materiałowe stopu. Łożyska wylewane są stopami ł83  ,ł 89  oraz specjalnie modyfikowanymi zależnie od warunków pracy.

 

 

Close Menu